Czy studia wliczają się do emerytury

0
1367
czy studia wliczają się do emerytury

Coraz większa liczba młodych ludzi decyduje się na naukę na uczelni wyższej. Wynika to z faktu, iż dyplom z uniwersytetu bądź politechniki świadczy o szerokich kompetencjach w danej dziedzinie. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż wiedza zdobyta w trakcie studiów ma duże przełożenie praktyczne. Wynika to z faktu, iż wykładowcami na większości uczelni są ludzie, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie świadczenia danych usług bądź wytwarzania określonych produktów.

Dzięki temu istnieje pewność, iż absolwenci uczelni wyższej zdobywają szereg praktycznych informacji, które będą mogli wykorzystywać na dalszej ścieżce zawodowej. Ponadto dzięki pobieraniu nauki na uniwersytecie możliwe jest poznanie znacznego grona osób, z którymi możliwe będzie otworzenie działalności gospodarczej w przyszłości. Pasja łączy ludzi, dlatego zdecydowanie warto otaczać się takimi, którzy mogą w przyszłości zostać naszymi partnerami biznesowymi.

Studia mają również niebagatelne znaczenie dla przyszłej emerytury

Wskazuje się, że największe świadczenia są pobierane przez osoby, które w trakcie swojej ścieżki zawodowej stale doskonaliły swoje umiejętności. Jedną z form podnoszenia kwalifikacji są właśnie studia. Wielu zastanawia się jednak, czy studia wliczają się do emerytury. Odpowiedź na to pytanie jest niezwykle trudna, zważywszy na fakt, iż obowiązujące przepisy prawne nie rozstrzygają jednoznacznie tej kwestii. Dlatego warto sięgnąć do dotychczasowych decyzji, które były wydawane w tym zakresie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz podległe mu instytucje.

kobieta

Dogłębna analiza tego zagadnienia pozwala na stwierdzenie, że studia stanowią okres bezskładkowy, który wlicza się do rozrachunku sporządzanego na potrzeby wyliczenia przyszłej emerytury. Tym samym można z powodzeniem zaliczyć je do lat pracy. Niestety, jak już wspomniano, jest to okres bezskładkowy. Oznacza to, że w czasie jego trwania nie były odprowadzane jakiekolwiek daniny na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tym samym należy stwierdzić, że studia przyspieszają proces nabywania uprawnień do świadczenia emerytalnego, jednakże nie wpływają w zbyt szerokim stopniu na jego wysokość.

Warto wskazać, iż okres pobierania nauki na uczelni wyższej wpływa również na niektóre świadczenia pracownicze. Największą doniosłość ma wliczenie czasu studiów do wyliczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego. Osoba, która ma wykształcenie wyższe i legitymuje się stażem pracy równym lub większym niż dwa lata, może skorzystać aż z dwudziestu sześciu dni wolnych w ciągu roku. W wypadku przeciwnym przysługuje jej jedynie dwadzieścia dni urlopu wypoczynkowego.

Dlatego nie bez powodu wskazuje się, że studia nie tylko stanowią doskonałą możliwość poszerzenia swoich horyzontów myślowych, ale również przyspieszają czas nabywania określonych uprawnień pracowniczych. W niektórych zakładach pracy wypłacane są specjalne świadczenia, takie jak premia czy dodatki za wysługę lat. Przy wyliczaniu podstawy ich wymiaru brane są pod uwagę takie czynniki jak długość procesu edukacyjnego. Dlatego właśnie osoby, które studiowały, pobierają wyższe świadczenia niż osoby w ich wieku, które przez ten okres nie robiły zupełnie nic.

książki

Najbardziej optymalnym rozwiązaniem – z punktu widzenia przyszłych uprawnień emerytalnych – jest łączenie nauki na uczelni wyższej wraz ze studiami. Jest to możliwe, zważywszy na fakt, iż pobieranie nauki na uniwersytecie można odbywać w trybie zaocznym. Jest to opcja płatna, jednakże suma czesnego jest stosunkowo niewielka. Sprawia to, że coraz więcej osób decyduje się na taki tryb nauki. Duże znaczenie ma fakt, iż najczęściej w trakcie studiów zaocznych wybierana jest praca w danej branży.

Dzięki temu szereg wiadomości, które nabywane są na wykładach i ćwiczeniach, można z powodzeniem przełożyć na praktykę. Jest to rozwiązanie niezwykle korzystne, bowiem student będący pracownikiem nabywa kompleksowe wiadomości z zakresu funkcjonowania danych zagadnień w obrocie gospodarczym. Jednocześnie nabywa on kolejne lata pracy, które wpływają na wysokość jego emerytury.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here